Tekst av Leena MannilaHarald Flor / Leena Mannila
DEN NYE GENERASJONEN – Norsk maleri i 1980-årene
J.M. Stenersens Forlag 1988. Side 78-83.HANNE BORCHGREVINK

Hanne Borchgrevinks malerier har som regel klare motiver. Enkle arketypiske hus med jorder rundt, noen få trær, oftest nakne uten blader, landskap med store åpne flater, en høy himmel over.


1988 det var en gang ii

Det var engang II. Olje på lerret. 1985. 60x77cm.Til tross for de uhyre enkle motivene er det på ingen måte naive og primitive bilder vi møter. De er tvert imot meget velreflekterte i estetisk forstand, ukunstlete i teknikken og avanserte når det gjelder å få de mange innbyrdes relasjoner til å henge sammen og støtte hverandre. Hvor enkelt og "naturlig" går det an å male og allikevel få ladet bildene med stemning og livsfylde? Å få til akkurat dette må være noe av det mest sentrale i Borchgrevinks ambisjoner som maler.

Bildet "Portrett av et uthus" brakte maleren 1. Palette d'Or ved Festival International de la Peinture i Cagnes-sur-Mer i Frankrike (1984). Bildet er meget karakteristisk for hennes maleriske grep i første halvdel av 80-årene. Hun er opptatt av flate som møter flate, farge i møte med farge, kontraster og likheter i form- og fargeplan. Til tross for det statiske, jordbundete ved motivet selv, er det mye liv i flatedisposisjonen når det gjelder veksling mellom ulike formater og sammenstilling av disse. Bruken av diagonaler er minimal, noe som understreker motivets stående karakter. Fargeskalaen er høyestetisk uten at den i sitt vâre raffinement kommer bort i det dekorative. Bildet er helstøpt og følgeriktig med mange indre sammenhenger og vidner om en høy grad av nøktern styring under arbeidsprosessen. – Jeg prøver meg fram når jeg maler. Setter opp noe på lerretet og ser mye på det før jeg forandrer eller legger til, sier kunstneren.


1988 portrett av et uthus

Portrett av et uthus. Olje på lerret. 1980. 73x81 cm.


Hanne Borchgrevinks bilder er i slekt med den nyenkle lyrikken som var en av de ledende stilarter innen nordisk poesi i 70-årene. Det dreier seg om å se skjønnhet og mening i de nære tingene som vi er omringet av i hverdagen. Å la dem komme til orde. Det er ikke med sentimentalitet hun skildrer sine motiver, men heller med en type inderlighet som er forbundet med respekt. Et uthus er et portrett verdt.

Stilmessig formidles den nyenkle opplevelsen svært direkte. Når Hanne Borchgrevink maler en enkel dyrefigur mot en uflidd låvevegg og kaller bildet for "Husdyr", opererer hun med så enkle og direkte virkemidler at det skal mye selvtillit til å tørre å gjøre det. Og mye kunnskap til å makte å forfatte et kongruent bilde av det. I "Husdyr" blir vi slått av en humor som ikke levner oss noen sjanse til å forbli uberørt.


1988 husdyr
Husdyr. Acryl og olje på lerret. 1985. 79x95 cm.


Humoren er en god følgesvenn å ha med i hverdagen. I "Samtale om kunst" møter vi den på et annet plan, som en velvillig småironisk kommentar til menneskelig adferd. Bildet er et av Borchgrevinks mange situasjonsbilder fra hverdagen, i tråd med titler som "Raviolimiddag", "Far og sønn", "Kjøkken" og "Dårlig fosterlyd" – det siste en stemningsrapport fra fødestuen. De karakteriseres av en luftig komposisjon, forenklet figurutarbeidelse, en raffinert og lavmælt fargebruk og flatebundet billedoppbygging.


1988 raviolimiddag

Raviolimiddag. Olje på lerret. 1983. 81x73 cm.Det faktum at Borchgrevink er så opptatt av flater, henger sammen med hennes tidligere omgang med abstraksjon, noe som hun i den seneste tiden er kommet tilbake til, etter et opphold på Nordisk Kunstsenter i Sveaborg, Helsingfors. "Bilde I" er et Sveaborg-motiv, og refererer til stedets massive gråe bastionmurer, grønne voller og det omringende hav. Et nøkternt dokument med stor selvopplevd stemning i.


1988 bilde1

Bilde 1. Acryl på lerret. 1985. 35x50 cm.Hanne Borchgrevink viser seg å være en skarpsynt iakttager i samtiden. Hun er en dristig og tversigjennom ukonvensjonell maler hvis bilder er estetisk og menneskelig sett valide i hvert øyeblikk. De er bilder med sterk egenart. De har en avgjort kvinnelig estetikk, men ikke bare dét. De har også et sterkt regionalt preg. De er (i likhet med ektemannen Tore Hansens bilder) noe av det mest nordiske innen norsk samtidskunst.
1988 cagnes sur mer
Texte par Leena Mannila Critique d'art


Traduction : Monique Memy
Catalogue:

XXe FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PEINTURE 1988

Château-Musée de Cagnes-sur-Mer, France. Page 12-16HANNE BORCHGREVINK Norvège


Les thèmes des œuvres de Hanne Borchgrevink sont généralement clairs. Un modèle stylisé de maison entourée par les terres, quelques arbres dénudés, un paysage fait de grandes étendues et un ciel haut.

Malgré la simplicité des motifs, son œuvre n'est ni naïve ni primitive, mais au contraire, toute en réfection. Sa technique n'est pas précieuse mais cependant évoluée dans sa façon de relier et de donner un sens aux différents éléments.

Quelle simplicité et quel naturel dans ces peintures remplies d'une atmosphère pleine de vie. Cela montre le centre de son ambition de peintre.


1988 portrett av et uthus

Portrett av et uthus. (Portrait d'un cabanon.) Huile sur toile. 1980. 73x81 cm.Le tableau Portrait d'un cabanon lui rapporta la Palette d'Or au Festival International de Cagnes-sur-Mer en 1984. Il est peint d'une manière très caractéristique pour Borchgrevink des débuts 80. En aplat, elle oppose les contrastes et les équivalences de formes et de couleurs. L'équilibre du motif terrien n'empêche pas la vie de se dégager de cette composition. L'utilisation de la diagonale est minime comme pour en souligner le caractère vertical. Sa palette est très esthétique sans pour autant être décorative. Ce tableau est un tout. Son développement intérieur témoigne du contrôle de l'artiste dans son travail. "Quand je peins, je regarde longuement avant de rajouter ou de changer quoi que ce soit", dit-elle.

L'œuvre de Borchgrevink s'apparente à la nouvelle simplicité lyrique de la poésie nordique des années 70. Il s'agit de voir la beauté et le sens des choses de chaque jour, et il faut leur laisser la parole. Sans sentimentalité, elle nous les dépeint avec une certaine tendresse que nous pourrions appeler respect. Ce Cabanon vaut bien un portrait.
Husdyr. (Animal domestique) Acrylique et huile sur toile. 1985. 79x95 cm.En norvégien, le mot "husdyr" signifie animal domestique, mais il est composé des mots "maison et animal" (note du traducteur). Quand Borchgrevink peint la figure simplifiée d'un animal contre le mur d'une grange, nous ne pouvons pas rester indifférent à l'humour qui s'en dégage.


1988 darlig fosterlyd

Dårlig fosterlyd. (Echo foetal faible.) 1982-85. Charbon et huile sur toile. 45x54cm.Tous ses titres de tableaux s'inspirent des situations de la vie de tous les jours.   est un rapport de maternité, et il témoigne d'une expérience vécue. Le caractère aérien de la composition, les figures simplifiées, et l'utilisation en aplat de la couleur sont d'un ton discret et raffiné.

Le fait que l'œuvre est pleine d'intégrité lui donne une crédibilité esthétique et humaine.

Le fait que Borchgrevink soit si occupée par l'aplat est dû à son intérêt antérieur pour l'abstraction à laquelle elle est revenue dernièrement, après un séjour au centre culturel de Sveaborg, Helsinki, Finlande.


1988 bilde1

Peinture I. (Bilde 1.) Acrylique sur toile. 1985. 35x50 cm.Peinture I est un motif de Sveaborg, le château fort avec ses murs gris et massifs, les remblais verts et la mer environnante, un document sobre qui rend compte d'une atmosphère vécue.

Par ses thèmes et son langage, nous pouvons dire que Borchgrevink est un peintre osé, inconventionnel. L'utilisation des motifs familiers donne à son œuvre une forte particularité. Ce n'est pas uniquement une esthétique féminine mais c'est aussi tout ce qu'il y a de plus nordique dans l'art contemporain.